Ir o contido principal

Documentación Secretaría

Documentación que se debe presentar na Secretaría (co seu correspondente rexistro de entrada):

  • Modelo xenérico de reclamación (.pdf)
  • Modelo de reclamación contra as cualificacións finais (.odt e .pdf)
  • Exención do módulo de Formación en Centros de Traballo (FCT) pola correspondencia coa práctica laboral (.pdf)
  • Solicitude de validación de módulos profesionais (.pdf)

Autorización para a publicación de imaxes nas distintas canles ou medios de difusión da actividade do centro:

Cookies UI

O CIFP Politécnico de Santiago acolle ao redor de mil cincocentos alumnos e alumnas en sete familias profesionais, convertíndose nun punto de encontro entre a formación profesional e o mundo laboral.

Redes sociais