CALENDARIO DE AVALIACIÓN PREVISTO PARA O CURSO 2021-2022

FP BÁSICA de 1º Ano
 • 1ª Avaliación (Do 15 de setembro ao 21 de decembro), avaliación día 17, entrega de notas 21 de decembro.
 • 2ª Avaliación (Do 10 de xaneiro ao 31 de marzo), avaliación día 31, entrega de notas 1 de abril.
 • 3ª Avaliación (Do 1 de abril ao 31 de maio), avaliación 31 de maio.
 • Avaliación final: 9 de xuño, entrega de notas 10 de xuño. Reclamacións 13 e 14 de xuño.
 • Período de recuperación: Do 13 ao 22 de xuño
 • Avaliación extraordinaria: 23 de Xuño 2022, entrega de notas día 23. Reclamacións 28 e 29 de xuño.
FP BÁSICA de 2º Ano
 • 1ª Avaliación (Do 15 de setembro ao 21 de decembro), avaliación día 20, entrega de notas 21 de decembro.
 • 2ª Avaliación (Do 10 de xaneiro ao 8 de abril), avaliación día 19, entrega de notas 20 de abril.
 • Recuperación (Do 20 de abril ao 22 de xuño).
 • Avaliación Final: 23 de xuño, entrega de notas día 23. Reclamacións 27 e 28 de Xuño.
 • FCT ordinaria: 25 de abril o 21 de xuño.
 • FCT extraordinaria: setembro 2022, inicio antes do 09 de setembro.
1º Curso de ciclos de réxime ordinario e réxime de persoas adultas
 • 1ª Avaliación (Do 15 de setembro ao 21 de decembro), avaliación día 17, entrega de notas 21 de decembro.
 • 2ª Avaliación (Do 10 de xaneiro ao 31 de marzo), avaliación día 31 de marzo, entrega de notas 1 de Abril.
 • 3ª Avaliación (Do 1 de abril ao 9 de xuño), avaliación día 6, entrega de notas 7 de xuño.
 • Período de Recuperación (Do 7 ao 22 de xuño).
 • Avaliación final ciclos de 1º ano e modulares: 23 de xuño, entrega de notas 27 de xuño. Reclamacións 28 e 29 de xuño.
Ciclos de 2º Ano
 • Período da FCT de setembro: a ser posible, inicio antes do 10 de setembro.
 • 1ª Avaliación (Do 15 de setembro ao 21 de decembro), avaliación día 20, entrega de notas 21 de decembro.
 • Período da FCT de xaneiro: inicio 10 de xaneiro.
 • 2ª Avaliación (Do 10 de xaneiro ao 28 de marzo), avaliación día 28 de marzo, entrega de notas 29 de marzo.
 • Período da FCT de marzo: do 4 de abril ao 20 de xuño.
 • Recuperación (do 29 de marzo ao 22 de xuño).
 • Avaliación final ciclos de 2º ano:27 de xuño , entrega de notas 28 de xuño. Reclamacións 29 e 30 de xuño
FP DUAL
 • 1ª Avaliación (Do 15 de setembro ao 21 de Decembro) Avaliación o 17 de Decembro
 • 2ª Avaliación (Do 10 de xaneiro ao 31 de marzo), avaliación día 31 de marzo, entrega de notas 1 de Abril.
 • Inicio formación na empresa:
  • Automoción (3º ano) do 10 de Xaneiro ao 31 de agosto.
  • Mecatrónica industrial (FINSA) do 1 de Marzo ao 31 de agosto.
  • Procesamento e transformación da madeira (FINSA) do 1 de abril ao 31 de agosto.
  • Construcións metálicas (Varios) do 1 de abril ao 31 de agosto.
  • Sistemas de telecomunicacións e informáticos (Televes) 1 de abril ao 31 de agosto.
  • Deseño e amoblamento carpintería (Ramón García) do 1 de Marzo ao 31 de agosto.
  • Carrozaría (Varios) do 1 de abril ao 31 de agosto.
  • Laboratorio de análise e Control de Calidade (Varias) do 14 de Marzo ao 31 de agosto.
  • Redes e estacións de tratamento de augas 1 de abril ao 31 de agosto.
 • 3ª Avaliación: día 2 de setembro de 2022.
 • Avaliación final: día 8 de Setembro de 2022.

Prema sobre a seguinte ligazón para descargar o documento completo.