Datos da persoa demandante de emprego

Sistema de recollida das características do emprego solicitado polo alumnado formado no noso centro. Pregámoslle que cubra o seguinte formulario (*campo obrigatorio):

1.   DATOS DO SOLICITANTE:

2.   AUTORIZACIÓN DE INCLUSIÓN DOS DATOS PERSOAIS: