Profesorado do departamento de Química curso 2018- 2019


PROFESORADO EMAIL CARGO
JUAN CARLOS CODESIDO GARCÍA code@edu.xunta.es XEFE DE DEPARTAMENTO DA FAMILIA QUÍMICA
MARINA CORES MUÑIZ Marina.cores@edu.xunta.es RESPONSABLE DE IDIOMAS DO CIFP
SANTIAGO DÍAZ BARBEITO santi@edu.xunta.es XEFE DA ÁREA DE ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN
ROSA MARÍA DOMÍNGUEZ GRELA rosa.maria.dominguez@edu.xunta.es PROFESORA
NURIA FERNÁNDEZ HERMIDA nuriaf@edu.xunta.es PROFESORA
Mª DEL ROSARIO FERNÁNDEZ MUNIN charofdezmunin@edu.xunta.es RESPONSABLE DE EQUIPO DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA DO CIFP
JAIME FRANCO VÁZQUEZ jaimefranco@edu.xunta.es RESPONSABLE DO PUNTO LIMPO DO CIFP
SILVIA LÓPEZ FERNÁNDEZ silvialofer@edu.xunta.es PROFESORA
MARÍA ÁNGELES LÓPEZ RODRÍGUEZ maria.angeleslopez@edu.xunta.es PROFESORA
ALBERTO MARTÍNEZ RICO albertomartinezrico@edu.xunta.es REPRESENTANTE DO PROFESORADO NO CONSELLO SOCIAL
Mª DEL PILAR MIDÓN MARTÍNEZ maria.del.pilarmidon@edu.xunta.es RESPONSABLE DE PROGRAMAS INTERNACIONAIS DO CIFP
MERCEDES NOYA PARDAL mercedes.noya@edu.xunta.es PROFESORA
JORGE EDUARDO REGUEIRO TATO jorge.regueiro@edu.xunta.es PROFESOR
MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ VÁZQUEZ mjrodriguezvazquez@edu.xunta.es PROFESORA