Oferta Formativa

NOVO: Curso 2022 / 2023

FAMILIA PROFESIONAL DE ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA
Código Ciclo Formativo Réxime
CMELE01 CM Instalacións eléctricas e automáticas Réxime Ordinario de Mañá
ZMELE01 Réxime de Adultos a Distancia
CMELE02 CM Instalacións de telecomunicacións Réxime Ordinario de Mañá
CSELE01 CS Sistemas electrotécnicos e automatizados Réxime Ordinario de Mañá e Dual (Ano 2021 e 2022)
CSELE02 CS Sistemas de telecomunicacións e informáticos Réxime Ordinario de Mañá e Dual (Ano 2021)
ZSELE02 Réxime de Adultos a Distancia
CSELE03 CS Automatización e robótica industrial Réxime Ordinario de Mañá
ZSELE03 Réxime de Adultos a Distancia
CSELE04 CS Mantemento electrónico Réxime Ordinario de Mañá e Dual (Ano 2022)
CSELE51 ES Ciberseguridade en contornos das tecnoloxías de operación Réxime Ordinario
FAMILIA PROFESIONAL DE ENERXÍA E AUGA
Código Ciclo Formativo Réxime
MENA01 CM Redes e Estacións de Tratamento de Augas Réxime Dual (Ano 2021)
FAMILIA PROFESIONAL DE FABRICACIÓN MECÁNICA
Código Ciclo Formativo Réxime
CMFME02 CM Soldadura e caldeiraría Réxime Ordinario de Mañá
ZMFME02 Réxime de Adultos Presencial
CSFME02 CS Construcións metálicas Réxime Ordinario de Mañá e Dual (Ano 2021 e 2022)
FAMILIA PROFESIONAL DE INSTALACIÓN E MANTEMENTO
Código Ciclo Formativo Réxime
SIMA03 CS Mecatrónica Industrial Réxime Ordinario de Tarde e Dual (Ano 2020)
FAMILIA PROFESIONAL DE MADEIRA, MOBLE E CORTIZA
Código Ciclo Formativo Réxime
CBMAM CF FP Básica Carpintaría e moble Réxime Ordinario
CMMAM01 CM Carpintaría e moble Réxime Ordinario de Mañá e Dual (Ano 2022)
CMMAM03 CM Procesamento e Transformación da Madeira Réxime Dual (Ano 2021)
CSMAM01 CS Deseño e amoblamento Réxime Ordinario de Mañá e Dual (Ano 2021)
ZSMAM01 Réxime de Adultos a Distancia
FAMILIA PROFESIONAL DE QUÍMICA
Código Ciclo Formativo Réxime
CMQUI02 CM Operacións de Laboratorio Réxime Ordinario de Mañá
CSQUI01 CS Laboratorio de análise e de control de calidade Réxime Ordinario de Mañá e Dual (Ano 2021)
ZSQUI01 Réxime de Adultos Presencial
FAMILIA PROFESIONAL DE SEGURIDADE E MEDIO AMBIENTE
Código Ciclo Formativo Réxime
CSSEA04 CS Química e saúde ambiental Réxime Ordinario de Tarde
FAMILIA PROFESIONAL DE TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS
Código Ciclo Formativo Réxime
CMTMV01 CM Carrozaría Réxime Ordinario de Mañá e Dual (Ano 2021)
CMTMV02 CM Electromecánica de vehículos automóbiles Réxime Ordinario de Mañá e de Tarde
CSTMV01 CS Automoción Réxime Ordinario de Mañá
ZSTMV01 Réxime de Adultos Presencial
CSTMV51 EM Mantemento de vehículos híbridos e eléctricos Réxime Ordinario

 

 

Curso 2021 / 2022

FAMILIA PROFESIONAL DE ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA
Código Ciclo Formativo Réxime
CMELE01 CM Instalacións eléctricas e automáticas Réxime Ordinario de Mañá
ZMELE01 Réxime de Adultos a Distancia
CMELE02 CM Instalacións de telecomunicacións Réxime Ordinario de Mañá
CSELE01 CS Sistemas electrotécnicos e automatizados Réxime Ordinario de Mañá e Dual
CSELE02 CS Sistemas de telecomunicacións e informáticos Réxime Ordinario de Mañá e Dual
ZSELE02 Réxime de Adultos a Distancia
CSELE03 CS Automatización e robótica industrial Réxime Ordinario de Mañá
ZSELE03 Réxime de Adultos a Distancia
CSELE04 CS Mantemento electrónico Réxime Ordinario de Mañá
SELE51 ES Ciberseguridade en contornos das tecnoloxías de operación Réxime Ordinario
FAMILIA PROFESIONAL DE ENERXÍA E AUGA
Código Ciclo Formativo Réxime
MENA01 CM Redes e Estacións de Tratamento de Augas Réxime Dual
FAMILIA PROFESIONAL DE FABRICACIÓN MECÁNICA
Código Ciclo Formativo Réxime
CMFME02 CM Soldadura e caldeiraría Réxime Ordinario de Mañá
ZMFME02 Réxime de Adultos Presencial
CSFME02 CS Construcións metálicas Réxime Ordinario de Mañá e Dual
FAMILIA PROFESIONAL DE INSTALACIÓN E MANTEMENTO
Código Ciclo Formativo Réxime
SIMA03 CS Mecatrónica Industrial Réxime Ordinario de Tarde e Dual (Ano 2020)
FAMILIA PROFESIONAL DE MADEIRA, MOBLE E CORTIZA
Código Ciclo Formativo Réxime
CBMAM CF FP Básica Carpintaría e moble Réxime Ordinario
CMMAM01 CM Carpintaría e moble Réxime Ordinario de Mañá
CMMAM03 CM Procesamento e Transformación da Madeira Réxime Dual
CSMAM01 CS Deseño e amoblamento Réxime Ordinario de Mañá e Dual
ZSMAM01 Réxime de Adultos a Distancia
FAMILIA PROFESIONAL DE QUÍMICA
Código Ciclo Formativo Réxime
CMQUI02 CM Operacións de Laboratorio Réxime Ordinario de Mañá
CSQUI01 CS Laboratorio de análise e de control de calidade Réxime Ordinario de Mañá e Dual
ZSQUI01 Réxime de Adultos Presencial
FAMILIA PROFESIONAL DE SEGURIDADE E MEDIO AMBIENTE
Código Ciclo Formativo Réxime
CSSEA04 CS Química e saúde ambiental Réxime Ordinario de Tarde
FAMILIA PROFESIONAL DE TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS
Código Ciclo Formativo Réxime
CMTMV01 CM Carrozaría Réxime Ordinario de Mañá e Dual
CMTMV02 CM Electromecánica de vehículos automóbiles Réxime Ordinario de Mañá e de Tarde
CSTMV01 CS Automoción Réxime Ordinario de Mañá e Dual (Ano 2019)
ZSTMV01 Réxime de Adultos Presencial

 

 

Curso 2020 / 2021

FAMILIA PROFESIONAL DE ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA
Código Ciclo Formativo Réxime
CMELE01 CM Instalacións eléctricas e automáticas Réxime Ordinario de Mañá
ZMELE01 Réxime de Adultos a Distancia
CMELE02 CM Instalacións de telecomunicacións Réxime Ordinario de Mañá e de Tarde
CSELE01 CS Sistemas electrotécnicos e automatizados Réxime Ordinario de Mañá e Dual (Ano 2019)
CSELE02 CS Sistemas de telecomunicacións e informáticos Réxime Ordinario de Mañá
ZSELE02 Réxime de Adultos a Distancia
CSELE03 CS Automatización e robótica industrial Réxime Ordinario de Mañá
CSELE04 CS Mantemento electrónico Réxime Ordinario de Mañá
SELE51 ES Ciberseguridade en contornos das tecnoloxías de operación Réxime Ordinario
FAMILIA PROFESIONAL DE ENERXÍA E AUGA
Código Ciclo Formativo Réxime
MENA01 CM Redes e Estacións de Tratamento de Augas Réxime Dual (Ano 2019)
FAMILIA PROFESIONAL DE INSTALACIÓN E MANTEMENTO
Código Ciclo Formativo Réxime
SIMA03 CS Mecatrónica Industrial Réxime Dual (Ano 2020)
FAMILIA PROFESIONAL DE FABRICACIÓN MECÁNICA
Código Ciclo Formativo Réxime
CMFME02 CM Soldadura e caldeiraría Réxime Ordinario de Mañá
ZMFME02 Réxime de Adultos Presencial
CSFME02 CS Construcións metálicas Réxime Ordinario de Mañá e Dual (Ano 2019)
FAMILIA PROFESIONAL DE MADEIRA, MOBLE E CORTIZA
Código Ciclo Formativo Réxime
CBMAM CF FP Básica Carpintaría e moble Réxime Ordinario
CMMAM01 CM Carpintaría e moble Réxime Ordinario de Mañá
ZMMAM01 Réxime de Adultos Presencial
CSMAM01 CS Deseño e amoblamento Réxime Ordinario de Mañá
ZSMAM01 Réxime de Adultos a Distancia
FAMILIA PROFESIONAL DE QUÍMICA
Código Ciclo Formativo Réxime
CMQUI02 CM Operacións de Laboratorio Réxime Ordinario de Mañá
CSSEA04 CS Química e saúde ambiental Réxime Ordinario de Tarde
CSQUI01 CS Laboratorio de análise e de control de calidade Réxime Ordinario de Mañá
ZSQUI01 Réxime de Adultos Presencial
FAMILIA PROFESIONAL DE TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS
Código Ciclo Formativo Réxime
CMTMV01 CM Carrozaría Réxime Ordinario de Mañá e Dual (2019)
CMTMV02 CM Electromecánica de vehículos automóbiles Réxime Ordinario de Mañá e de Tarde
CSTMV01 CS Automoción Réxime Ordinario de Mañá
ZSTMV01 Réxime de Adultos Presencial e Dual (Anos 2018 e 2019)

 

 

Curso 2019 / 2020

FAMILIA PROFESIONAL DE ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA
Código Ciclo Formativo Réxime
CBELE01 CF FP Básica Electricidade e Electrónica (2º curso) Réxime Ordinario
CMELE01 CM Instalacións eléctricas e automáticas Réxime Ordinario de Mañá
ZMELE01 Réxime de Adultos a Distancia
CMELE02 CM Instalacións de telecomunicacións Réxime Ordinario de Mañá e de Tarde
CSELE01 CS Sistemas electrotécnicos e automatizados Réxime Ordinario de Mañá e Dual (Anos 2018 e 2019)
CSELE02 CS Sistemas de telecomunicacións e informáticos Réxime Ordinario de Mañá
ZSELE02 Réxime de Adultos a Distancia
CSELE03 CS Automatización e robótica industrial Réxime Ordinario de Tarde
CSELE04 CS Mantemento electrónico Réxime Ordinario de Mañá e Dual (Ano 2018)
FAMILIA PROFESIONAL DE ENERXÍA E AUGA
Código Ciclo Formativo Réxime
MENA01 CM Redes e Estacións de Tratamento de Augas Réxime Dual (Ano 2019)
FAMILIA PROFESIONAL DE INSTALACIÓN E MANTEMENTO
Código Ciclo Formativo Réxime
SIMA03 CS Mecatrónica Industrial Réxime Dual (Ano 2017)
FAMILIA PROFESIONAL DE FABRICACIÓN MECÁNICA
Código Ciclo Formativo Réxime
CMFME02 CM Soldadura e caldeiraría Réxime Ordinario de Mañá
ZMFME02 Réxime de Adultos Presencial
CSFME02 CS Construcións metálicas Réxime Ordinario de Mañá e Dual (Anos 2018 e 2019)
FAMILIA PROFESIONAL DE MADEIRA, MOBLE E CORTIZA
Código Ciclo Formativo Réxime
CBMAM CF FP Básica Carpintaría e moble (1º curso) Réxime Ordinario
CMMAM01 CM Carpintaría e moble Réxime Ordinario de Mañá
ZMMAM01 Réxime de Adultos Presencial e Dual (Ano2018)
CMMAM02 CM Instalación e amoblamento Réxime Ordinario de Tarde
CSMAM01 CS Deseño e amoblamento Réxime Ordinario de Mañá
ZSMAM01 Réxime de Adultos a Distancia
FAMILIA PROFESIONAL DE QUÍMICA
Código Ciclo Formativo Réxime
CMQUI02 CM Operacións de Laboratorio Réxime Ordinario de Mañá
CS18002 CS Química ambiental Réxime Ordinario de Tarde
CSQUI01 CS Laboratorio de análise e de control de calidade Réxime Ordinario de Mañá
ZSQUI01 Réxime de Adultos Presencial
FAMILIA PROFESIONAL DE TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS
Código Ciclo Formativo Réxime
CMTMV01 CM Carrozaría Réxime Ordinario de Mañá e Dual (2019)
CMTMV02 CM Electromecánica de vehículos automóbiles Réxime Ordinario de Mañá e de Tarde
CSTMV01 CS Automoción Réxime Ordinario de Mañá
ZSTMV01 Réxime de Adultos Presencial e Dual (Anos 2018 e 2019)

 

 

Curso 2018 / 2019

FAMILIA PROFESIONAL DE ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA
Código Ciclo Formativo Réxime
CBELE01 CF FP Básica Electricidade e Electrónica Réxime Ordinario
CMELE01 CM Instalacións eléctricas e automáticas Réxime Ordinario de Mañá
ZMELE01 Réxime de Adultos a Distancia
CMELE02 CM Instalacións de telecomunicacións Réxime Ordinario de Mañá e de Tarde
CSELE01 CS Sistemas electrotécnicos e automatizados Réxime Ordinario de Mañá e Dual (Anos 2016, 2017 e 2018)
CSELE02 CS Sistemas de telecomunicacións e informáticos Réxime Ordinario de Mañá
ZSELE02 Réxime de Adultos a Distancia
CSELE03 CS Automatización e robótica industrial Réxime Ordinario de Tarde
CSELE04 CS Mantemento electrónico Réxime Ordinario de Mañá e Dual (Ano 2018)
FAMILIA PROFESIONAL DE INSTALACIÓN E MANTEMENTO
Código Ciclo Formativo Réxime
MENA01 CM Redes e Estacións de Tratamento de Augas  (Familia Enerxía e Auga) Réxime Dual (Ano 2017)
SIMA03 CS Mecatrónica Industrial Réxime Dual (Ano 2017)
FAMILIA PROFESIONAL DE FABRICACIÓN MECÁNICA
Código Ciclo Formativo Réxime
CMFME02 CM Soldadura e caldeiraría Réxime Ordinario de Mañá
ZMFME02 Réxime de Adultos Presencial
CSFME02 CS Construcións metálicas Réxime Ordinario de Mañá e Dual (Ano 2018)
FAMILIA PROFESIONAL DE MADEIRA, MOBLE E CORTIZA
Código Ciclo Formativo Réxime
CMMAM01 CM Carpintaría e moble Réxime Dual (Ano2018)
CMMAM02 CM Instalación e amoblamento Réxime Ordinario de Tarde
CSMAM01 CS Deseño e amoblamento Réxime Ordinario de Mañá
ZSMAM01 Réxime de Adultos a Distancia
FAMILIA PROFESIONAL DE QUÍMICA
Código Ciclo Formativo Réxime
CMQUI02 CM Operacións de Laboratorio Réxime Ordinario de Mañá
CS18002 CS Química ambiental Réxime Ordinario de Tarde
CSQUI01 CS Laboratorio de análise e de control de calidade Réxime Ordinario de Mañá
ZSQUI01 Réxime de Adultos Presencial e Dual (Ano 2016)
FAMILIA PROFESIONAL DE TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS
Código Ciclo Formativo Réxime
CMTMV01 CM Carrozaría Réxime Ordinario de Mañá
CMTMV02 CM Electromecánica de vehículos automóbiles Réxime Ordinario de Mañá e de Tarde
CSTMV01 CS Automoción Réxime Ordinario de Mañá
ZSTMV01 Réxime de Adultos Presencial e Dual (Ano 2018)

 

 

Curso 2017 / 2018

FAMILIA PROFESIONAL DE ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA
Código Ciclo Formativo Réxime
CBELE01 CF FP Básica Electricidade e Electrónica Réxime Ordinario
CMELE01 CM Instalacións eléctricas e automáticas Réxime Ordinario de Mañá e de Tarde
ZMELE01 Réxime de Adultos a Distancia
CMELE02 CM Instalacións de telecomunicacións Réxime Ordinario de Mañá e de Tarde
CSELE01 CS Sistemas electrotécnicos e automatizados Réxime Ordinario de Mañá e Dual (Anos 2016 e 2017)
CSELE02 CS Sistemas de telecomunicacións e informáticos Réxime Ordinario de Mañá
ZSELE02 Réxime de Adultos a Distancia
CSELE03 CS Automatización e robótica industrial Réxime Ordinario de Tarde
CSELE04 CS Mantemento electrónico Réxime Ordinario de Mañá
FAMILIA PROFESIONAL DE INSTALACIÓN E MANTEMENTO
Código Ciclo Formativo Réxime
MENA01 CM Redes e Estacións de Tratamento de Augas Réxime Dual
SIMA03 CS Mecatrónica Industrial Réxime Dual
FAMILIA PROFESIONAL DE FABRICACIÓN MECÁNICA
Código Ciclo Formativo Réxime
CMFME02 CM Soldadura e caldeiraría Réxime Ordinario de Mañá
ZMFME02 Réxime de Adultos Presencial
CSFME02 CS Construcións metálicas Réxime Ordinario de Mañá
FAMILIA PROFESIONAL DE MADEIRA, MOBLE E CORTIZA
Código Ciclo Formativo Réxime
CMMAM01 CM Carpintaría e moble Réxime Ordinario de Mañá
CMMAM02 CM Instalación e amoblamento Réxime Ordinario de Tarde
CSMAM01 CS Deseño e amoblamento Réxime Ordinario de Mañá
ZSMAM01 Réxime de Adultos a Distancia
FAMILIA PROFESIONAL DE QUÍMICA
Código Ciclo Formativo Réxime
CMQUI02 CM Operacións de Laboratorio Réxime Ordinario de Mañá
CS18002 CS Química ambiental Réxime Ordinario de Tarde
CSQUI01 CS Laboratorio de análise e de control de calidade Réxime Ordinario de Mañá
ZSQUI01 Réxime de Adultos Presencial e Dual
FAMILIA PROFESIONAL DE TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS
Código Ciclo Formativo Réxime
CMTMV01 CM Carrozaría Réxime Ordinario de Mañá
CMTMV02 CM Electromecánica de vehículos automóbiles Réxime Ordinario de Mañá e de Tarde
CSTMV01 CS Automoción Réxime Ordinario de Mañá
ZSTMV01 Réxime de Adultos Presencial

Ademais, comezan os seus estudios por réxime dual o alumnado matriculado nos seguintes ciclos: CS Mecatrónica industrial coa colaboración da empresa Financiera maderera S.A., o CS Sistemas electrotécnicos e automatizados coa colaboración da cadea hotelera Arlea Hotels SLU e o CM Redes e estacións de tratamento de augas coa colaboración de Viaqua Gestion Integral de Aguas de Galicia, S.A.U. Ademais, continúan os ciclos CS Laboratorio de análise e de control de calidade coa colaboración da Corporación Laber, laboratorio y consultoría, S.L. e o CS Sistemas electrotécnicos e automatizados coa colaboración da cadea hotelera Arlea Hotels SLU (2º ano).

Preme sobre as seguintes ligazóns para descargar os convenios asinados entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e as diferentes empresas:

Curso 2016 / 2017

FAMILIA PROFESIONAL DE ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA

Código Ciclo Formativo Réxime

CBELE01

CF FP Básica Electricidade e Electrónica

Réxime Ordinario

CMELE01

CM Instalacións eléctricas e automáticas

Réxime Ordinario de Mañá e de Tarde

ZMELE01

Réxime de Adultos a Distancia

CMELE02

CM Instalacións de telecomunicacións

Réxime Ordinario de Mañá e de Tarde

CSELE01

CS Sistemas electrotécnicos e automatizados

Réxime Ordinario de Mañá

CSELE02

CS Sistemas de telecomunicacións e informáticos

Réxime Ordinario de Mañá

ZSELE02

Réxime de Adultos a Distancia

CSELE03

CS Automatización e robótica industrial

Réxime Ordinario de Tarde

CSELE04

CS Mantemento electrónico

Réxime Ordinario de Mañá

FAMILIA PROFESIONAL DE FABRICACIÓN MECÁNICA

Código Ciclo Formativo Réxime

CMFME02

CM Soldadura e caldeiraría

Réxime Ordinario de Mañá

ZMFME02

Réxime de Adultos Presencial

CSFME02

CS Construcións metálicas

Réxime Ordinario de Mañá

FAMILIA PROFESIONAL DE MADEIRA, MOBLE E CORTIZA

Código Ciclo Formativo Réxime

CMMAM01

CM Carpintaría e moble

Réxime Ordinario de Mañá

CMMAM02

CM Instalación e amoblamento

Réxime Ordinario de Tarde

ZSMAM01

CS Deseño e amoblamento

Réxime de Adultos a Distancia

FAMILIA PROFESIONAL DE QUÍMICA

Código Ciclo Formativo Réxime

CMQUI02

CM Operacións de Laboratorio

Réxime Ordinario de Mañá

CS18002

CS Química ambiental

Réxime Ordinario de Tarde

CSQUI01

CS Laboratorio de análise e de control de calidade

Réxime Ordinario de Mañá

ZSQUI01

Réxime de Adultos Presencial

FAMILIA PROFESIONAL DE TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS

Código Ciclo Formativo Réxime

CMTMV01

CM Carrozaría

Réxime Ordinario de Mañá

CMTMV02

CM Electromecánica de vehículos automóbiles

Réxime Ordinario de Mañá e de Tarde

CSTMV01

CS Automoción

Réxime Ordinario de Mañá

ZSTMV01

Réxime de Adultos Presencial

Ademais, comezan os seus estudios por réxime dual o alumnado matriculado nos seguintes ciclos: CS Laboratorio de análise e de control de calidade coa colaboración da Corporación Laber, laboratorio y consultoría, S.L. e o CS Sistemas electrotécnicos e automatizados coa colaboración da cadea hotelera Arlea Hotels SLU. Ademais, continúan os ciclos CM Electromecánica de Vehículos Automóbiles coa colaboración da Asociación Provincial de Talleres de Reparación de Vehículos de La Coruña (APTCOR) en talleres de Santiago e zoas de influencia (3º ano) e CS Mecatrónica Industrial coa colaboración das empresas: Financiera maderera S.A. e Foresa Industrias químicas del noroeste S.A. (3º ano).

Curso 2015 / 2016

FAMILIA PROFESIONAL DE ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA

Código Ciclo Formativo Réxime

CBELE01

CF FP Básica Electricidade e Electrónica

Réxime Ordinario

CMELE01

CM Instalacións eléctricas e automáticas

Réxime Ordinario de Mañá e de Tarde

ZMELE01

Réxime Ordinario de Adultos a Distancia

CMELE02

CM Instalacións de telecomunicacións

Réxime Ordinario de Mañá e de Tarde

CSELE01

CS Sistemas electrotécnicos e automatizados

Réxime Ordinario de Mañá

CSELE02

CS Sistemas de telecomunicacións e informáticos

Réxime Ordinario de Mañá

ZSELE02

Réxime Ordinario de Adultos a Distancia

CSELE03

CS Automatización e robótica industrial

Réxime Ordinario de Tarde

CSELE04

CS Mantemento electrónico

Réxime Ordinario de Mañá

FAMILIA PROFESIONAL DE FABRICACIÓN MECÁNICA

Código Ciclo Formativo Réxime

CMFME02

CM Soldadura e caldeiraría

Réxime Ordinario de Mañá

ZMFME02

Réxime Ordinario de Adultos Presencial

CSFME02

CS Construcións metálicas

Réxime Ordinario de Mañá

FAMILIA PROFESIONAL DE MADEIRA, MOBLE E CORTIZA

Código Ciclo Formativo Réxime

CMMAM01

CM Carpintaría e moble

Réxime Ordinario de Mañá

CMMAM02

CM Instalación e amoblamento

Réxime Ordinario de Tarde

ZSMAM01

CS Deseño e amoblamento

Réxime Adultos a Distancia

FAMILIA PROFESIONAL DE QUÍMICA

Código Ciclo Formativo Réxime

CMQUI02

CM Operacións de Laboratorio

Réxime Ordinario de Mañá

CS18002

CS Química ambiental

Réxime Ordinario de Mañá

CSQUI01

CS Laboratorio de análise e de control de calidade

Réxime Ordinario de Mañá

ZSQUI01

Réxime Ordinario de Adultos Presencial

FAMILIA PROFESIONAL DE TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS

Código Ciclo Formativo Réxime

CMTMV01

CM Carrozaría

Réxime Ordinario de Mañá

CMTMV02

CM Electromecánica de vehículos automóbiles

Réxime Ordinario de Mañá e de Tarde

ZMTMV02

Réxime Ordinario de Adultos Presencial

CSTMV01

CS Automoción

Réxime Ordinario de Mañá

ZSTMV01

Réxime Ordinario de Adultos Presencial

Ademais, continúa os seus estudios por réxime dual o alumnado matriculado nos seguintes ciclos: CM Electromecánica de Vehículos Automóbiles, CS Sistemas de Telecomunicación e Informáticos e CS Mercatrónica Industrial.

Curso 2014 / 2015

FAMILIA PROFESIONAL DE ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA

Ciclo Formativo Réxime

CF FP Básica Electricidade e Electrónica

Réxime Ordinario

CM Instalacións eléctricas e automáticas

Réxime Ordinario de Mañá, de Tarde e Adultos a Distancia

CM Instalacións de telecomunicacións

Réxime Ordinario de Mañá e de Tarde.

CS Sistemas electrotécnicos e automatizados

Réxime Ordinario de Mañá

CS Sistemas de telecomunicacións e informáticos

Réxime Ordinario de Mañá, Adultos a Distancia e Dual

CS Automatización e robótica industrial

Réxime Ordinario de Tarde

CS Mantemento electrónico

Réxime Ordinario de Mañá

FAMILIA PROFESIONAL DE INSTALACIÓN E MANTEMENTO

Ciclo Formativo Réxime

CS Mecatrónica Industrial

Réxime Dual

FAMILIA PROFESIONAL DE FABRICACIÓN MECÁNICA

Ciclo Formativo Réxime

CM Soldadura e caldeiraría

Réxime Ordinario de Mañá e Adultos Presencial

CS Construcións metálicas

Réxime Ordinario de Mañá

FAMILIA PROFESIONAL DE MADEIRA, MOBLE E CORTIZA

Ciclo Formativo Réxime

CM Carpintaría e moble

Réxime Ordinario de Mañá

CM Instalación e amoblamento

Réxime Ordinario de Tarde

CS Deseño e amoblamento

Réxime Adultos a Distancia

FAMILIA PROFESIONAL DE QUÍMICA

Ciclo Formativo Réxime

CM Laboratorio

Réxime Ordinario de Mañá

CS Química ambiental

Réxime Ordinario de Mañá

CS Laboratorio de análise e de control de calidade

Réxime Ordinario de Mañá e Adultos Presencial

FAMILIA PROFESIONAL DE TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS

Ciclo Formativo Réxime

CM Carrozaría

Réxime Ordinario de Mañá

CM Electromecánica de vehículos automóbiles

Réxime Ordinario de Mañá, de Tarde, Adultos Presencial e Dual

CS Automoción

Réxime Ordinario de Mañá e Adultos Presencial