Información Xeral

Información Xeral da Biblioteca do CIFP Politécnico de Santiago

HORARIO E INSTRUCIÓNS

A Biblioteca permanecerá aberta ininterrumpidamente entre as 8:30 e as 21:30.

Neste curso académico 2022-2023 que comeza queremos recordar a importancia de non perturbar o estudo dos outros usuarios, polo que se lembra que deben manter riguroso silencio. Ademais, lembramos que non está permitido comer mentras estudan e o préstamo dos fondos levarase a cabo preferentemente a través da páxina web do centro, segundo a seguinte GUÍA.