Área de Administración e Xestión

ORGANIGRAMA FUNCIONAL

 

Calendario de avaliacións

Accede á previsión do calendario de avaliacións para o vindeiro curso 2022-2023.

Probas Libres

As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obteren directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional.

Plan de Autoprotección

O Plan de Autoprotección serve de guía de actuación ante calquera emerxencia que poida acontecer no desenvolvemento da actividade académica.

Guía do PAS de nova incorporación

A presente guía é un dos documento do sistema de xestión de calidade dos Centros Integrados de Formación Profesional de Galicia. Está elaborada segundo o modelo MD.71.ACP.01, dentro do procedemento PR.71.ACP acollemento do persoal.

Os seus obxectivos fundamentais son, proporcionar ao profesorado de nova incorporación toda a información que pode resultar de interese e axudar á unha rápida e fácil integración no CIFP, ademais de permitirnos darlle a benvida e desexar que a estancia entre nos resulte agradable e frutífera.

Secretaría

Información relacionada coa Secretaría do noso Centro.

Reserva de espazos (Só usuarios rexistrados)

Aplicación para a reserva de espazos ou franxas horarias para reunións (incluídas as telemáticas)