Ir o contido principal

Área de Calidade, Innovación e Orientación Profesional

Área de Calidade, Innovación e Orientación Profesional

Información e Orientación Profesional

O departamento de Información e Orientación Profesional ten a función de informar ao alumnado sobre temas centrados sobre toddo na inserción laboral, a mellora da empregabilidade e o acceso á formación profesional.

Acreditación de Competencias Profesionais

O departamento de Acreditación Profesionais coordina o proceso de recoñecemento e avaliación das competencias profesionais adquiridas polas persoas no desenvolvemento de seu traballo ou por outras vías non formais de formación.

Calidade e Innovación

O departamento de Calidade e Innovación coordina o deseño e implantación dos procedementos do plan de xesión da calidade e as actividades referidas á innovación educativa e tecnolóxica, entre outras funcións.

Relación con Empresas

O departamento de Relación con Empresas establece as relacións coas empresas do ámbito socioprodutivo para a realización das actividades do centro integrado, a realización do módulo de formación en centros de traballo e a transferencia de innovación tecnolóxica, entre outras accións.

Solicitudes respecto á Aula Virtual (Só usuarios rexistrados)

Comunicación de varias accións con respecto á Aula Virtual: Alta e matrícula, incidencias a resolver polo administrador ou dúbidas con respecto á súa utilización.

Propostas de mellora (Só usuarios rexistrados)

Mediante estas ligazóns poderemos facer chegar as nosas propostas de mellora do Sistema de Calidade e consultar as que foron propostas ata o momento. En ambos os casos deberemos identificarnos como usuarios rexistrados.

Cookies UI

O CIFP Politécnico de Santiago acolle ao redor de mil cincocentos alumnos e alumnas en sete familias profesionais, convertíndose nun punto de encontro entre a formación profesional e o mundo laboral.

Redes sociais