Solicitude de Acceso á Páxina Web

Formulario para solicitar o acceso á páxina web do Centro como usuario rexistrado. Pregámoslle que cobra os seguintes datos (*campo obrigatorio):

@edu.xunta.gal
Correo electrónico en edu.xunta.gal